Humor Terbaru

Azan

Kenapa orang kalo azan kupingnya ditutup
Jawaban : kalo mulutnya ditutup nggak bisa azan
Pengirim : Gunung

Ibu-ibu Apa Yang Tidak Mau Memberikan Asi

ibu-ibu apa yang ga mau memberikan asi kepada anak kandungnya?

ibu ibu yang anaknya udah dewasa
Pengirim : dean

Semburan Dukun (Humor Versi Jawa)

Si Jawul dikandani karo konco kentele si Jabung yen ono
dukun terkenal sing ampuh, ngedap-edapi, adiluhung lan
wicaksono jenenge mbah Suromenggolo Jalmamoro
Jalmomati.
Si Jawul duwe kekarepan sing ora biso dicegah yakuwi
arep seneng karo bocah jenenge Kusmiyatun bin Koneng.
Mulo si Jawul gage-gage arep teko neng omahe mbah
Suro.
"Kulo nuwun mbah "
Wangsulane mbah Suro seko njero kamar:"Kene
mlebuwa kene nak"
"Mbah kulo nyuwun dipun sranani supados gegayuhan
kula dipun paringi Gusti ingkang murbeng gesang, pengin
remen kalih Kusmiyatun" "
Sakwise komat kamit...bun-bunane si Jawul
disuwuk....srooooottttt disembur banyu.
"Matur nuwun mbah....nyuwun pangestu " karo menyat
metu seko kamare mbah Suro, lagi wae arep
lungo....dicegat bodygardte mbah Suro
"Eitttt.....ojo lungo sak enak udelmu......kene duwit
setorane simbah nggo tuku kembang!!!!!"

Pengirim : Koneng
Login