orang gila

suatu hari ada orang yang kewarung pak godok ia minum

60 botol arak ia mabuk saat mengadarai motor smbilnyayi

utang-utang utang-utang saya udangak punya duit

utang-utang utang-utang utang-utang saya udangak punya

duit utang-utang

tau tau ada nenek-nenek lewat bilng dan dengar

nyaniannya "orang gila orang gila"kata nenek sukro
Pengirim : vincent tjianattan
Login